Obsah čísla: 2/2019

Číslo vyšlo 31. 12. 2019


Studie

Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci. str. 1–17.
Hlavním cílem článku je rekonstrukce podoby středověkých krovů farního kostela v městečku Načeradci (okres Benešov, střední Čechy). Dnešní krovy nad lodí a presbytářem pocházejí z 30. letech 20. století. V konstrukci krovu nad lodí se dochovalo větší množství druhotně použitých trámů, které lze na základě charakteristických stop opracování... [DETAIL]
Viktor Kovařík, Pavel Zahradník, Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695 v Dobrovici na Mladoboleslavsku a příběh jeho částečného znovuobjevení. str. 18–30.
Článek pojednává o jedné a bohužel jen torzálně dochované sochařské památce ze širšího souboru v průběhu 17. a 18. století tolik populárních barokních sochařských monumentálních památek typu mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v Čechách, konkrétně na Mladoboleslavsku. Probíhající soupis těchto děl zachytil na území... [DETAIL]
Vít Jesenský, Domek – pavilon z Velvar. Památka jako příběh, poznání nebo hodnotový vztah. str. 31–43.
Článek přináší informace o podobě a historickém vývoji jednoho bývalého domku – pavilonu ve Velvarech, kterým se navíc zabývá jako akcí památkové záchrany. Devastovaný objekt nebyl prohlášenou kulturní památkou, svou architektonickou podobou i záhadnou minulostí však vzbudil zájem nejen památkářů. V rámci rozšířeného operativního průzkumu a... [DETAIL]

Materiálie

Miroslav Kovář, Pavel Kroupa, Zlomky z raně gotické výstavby kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. str. 44–49.
Příspěvek se zabývá dislokovanými raně gotickými architektonickými články, které byly získány při revitalizaci známého kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem a bezprostředně s ním souvisí. Raně gotická etapa výstavby je v současnosti kladena do 60. až 80. let 13. století. Zaklenutí trojlodí a dokončení věží je kladeno nejpozději do let 1290 –... [DETAIL]
Filip Krásný, Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný, Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku. str. 50–58.
Účelem článku je prezentace plánové dokumentace dvojice tvrzišť, která dosud nebyla evidována v odborné literatuře. V lokalitě Kbel bylo identifikováno tvrziště klasického kruhového tvaru. Nově zjištěné tvrziště v lokalitě Dlouhá Lhota je naopak výjimečné. Zde je k tvrzišti připojena rozsáhlejší plocha ohraničená soustavou liniových náspů a žlabů.... [DETAIL]
Martin Šejbl, Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou. str. 59–68.
Příspěvek se zabývá plánem výstavby a následné realizace dělnického sídliště ve stylu socialistického realismu, vystavěného v Týnci nad Sázavou v průběhu padesátých let 20. století. V první části je představena nově nalezená dokumentace investiční úkolu vypracovaná Ministerstvem místního hospodářství v září 1953. V průvodní zprávě... [DETAIL]

Zprávy

Jan Žižka, O památkové péči ve středních Čechách v uplynulých 30 letech po návratu demokracie. str. 69–96.
Rok 2019 se pomalu chýlí ke konci. Uplynulo, snad až neuvěřitelně rychle, 30 let od zásadních událostí, které vedly k obnově demokracie v naší zemi. Příspěvek je stručným připomenutím tohoto období, a to jednak povšechně a zejména na konkrétních příkladech různorodých památek. Samozřejmě je to jen připomenutí, jehož cílem není ani nemůže být... [DETAIL]

Bibliografie

Dita Roubíčková (ed.), Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2018). str. 97–104 [DETAIL]

Výběr čísla:

Rok: 2020. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2019. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2018. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2017. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2016. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2015. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2014. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2013. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2012. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |