Petr Gláser, Ludmila Maděrová, Zdeněk Štaffen
Problematika péče o (barokní) památky z pojizerského pískovce


Památky středních Čech 2017/31, str: 1–19
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=112

Příspěvek se věnuje problematice kamenosochařských barokních památek, provedených z pojizerského pískovce, tedy soch na Mladoboleslavsku.
Po nastínění geologické situace a složení pojizerského pískovce jsou uvedeny jeho vlastnosti jako kamenosochařského materiálu. Malá trvanlivost zde kontrastuje s výbornými vlastnostmi pro sochařskou práci. Práce se dále zabývá obnovou těchto kamenosochařských děl, která měla své počátky již v 19. století. Na základě starších restaurátorských zpráv mapuje přístupy k restaurování, sleduje problematiku chemického zpevnění a technologie provádění doplňků i čištění. Dokumentován je vývoj přístupů k obnově, a to v průběhu času na konkrétních památkách. Zdůrazněny jsou první velké akce na záchranu pojizerských soch v 60.–70. letech 20. století, kdy se prosazoval transfer soch do lapidárií, spojený s problematikou jejich konzervace i nahrazení originálů in situ kopiemi. Připomenut je větší počet restaurátorských zásahů a transferů z 90. let 20. století a jejich důsledky, znamenající třeba i výrazné ochuzení barokní architektury. Charakteristika problémů pokračuje na konkrétních příkladech do současnosti, kdy mnohde dochází k destrukci doplňků z doby nedávné. Zmíněny je pokračující transfery i uvedena problematika přístřešků, chránící sochy. Na závěr se autoři zabývají teoretickými východisky, zejména vztahu pojmu autenticita k rozpadajícímu se a vícekrát doplňovanému sochařskému dílu.