Jindřich Nusek
Budování a původní podoba Čínského pavilonu ve Vlašimi


Památky středních Čech 2017/31, str: 20–26
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=113

Rešeršně založený text přibližuje průběh výstavby a výzdoby Čínského pavilonu ve vlašimském parku v letech 1780–1783. Prvně uvádí autora projektu (Philipa Aignera) i autora hlavní malované výzdoby (Michla Huebra) a připomíná sérii řemeslníků, spojených s dílčími úkoly. Ti pocházeli při přípravě modelu převážně z auerspergského panství Enns v Horních Rakousích a při vlastní výstavbě pavilonu pak z vlašimského panství i dalších českých lokalit. Článek potvrzuje vznik vlašimského Čínského pavilonu jako nejstaršího v Čechách a stejně tak celého anglického parku, jehož hlavní fabriques byly budovány nejpozději od roku 1779.