Šárka Kolářová
Historické saně v podobě lva ze zámku Březnice


Památky středních Čech 2017/31, str: 27–38
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=114

Historické saně z březnického zámku spadají do málo početné typologické skupiny středoevropských barokních slavnostních figurálních saní, pro které se ujal výraz Figuren-reitschlitten. Jejich nezaměnitelným znakem je plnoplastické zvířecí tělo sloužící jako sedadlo, doplněné v zadní části sedákem (kozlíkem) pro jezdce řídícího spřežení. Sestávají z plnoplastické figury lva, kterou můžeme rámcově zařadit do 1. poloviny 18. století, a saňového podvozku z 19. století. Do autentičnosti historické památky výrazně zasáhlo také restaurování v roce 1987, které mělo charakter rekonstrukce, nikoli konzervace. Protože kvalita a čitelnost řezbářské práce byla u lví figury zastřena zejména diletantským monochromním nátěrem, je právě typologie základním východiskem pro její datování (jako klíčové příklady uvedeny saně typu Figuren-reitschlitten ze Švýcarského národního muzea v Curychu a Württemberského státního muzea).
Ačkoli se saně aktuálně nacházejí v zámecké sbírce, exempláře typu Figuren-reitschlitten lze spíše spojit s měšťanským prostředím, případně studentskými kratochvílemi. Zdá se, že saně dané formy nebyly určeny pro dámy, ale pouze pro mužské členy karnevalových nebo satirických průvodů či zábavných projížděk. Pro tento předpoklad významně svědčí – paradoxně – mizivý počet obrazových pramenů (relativně bohaté barokní obrazové prameny z aristokratického prostředí zachycují saně jiných typů). Jediným a zároveň klíčovým obrazovým pramen je grafický list z 30.–40. let 18. století (Winter vreugde opden Amstel en ‘t gaan der Ysbreekers en der Waterschuiten; Tileman van der Horst, vydal Peter Schenk v Amsterdamu) zachycující bruslaře a sáňkaře na zamrzlé řece Amstel v Amsterdamu. Výjev zachycuje jednak saně typické pouze pro Nizozemsko (duwslee), ale také tři muže při jízdě na saních typu Figuren-reitschlitten v podobě mědvěda a jelena.