Eva Vyletová
Dvě podoby výklenkové kaple v Horní Rokyté


Památky středních Čech 2017/31, str: 55–59
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=116

Památky drobné sakrální architektury, které jsou důležitou součástí obrazu české krajiny, stojí z hlediska průzkumů spíše na okraji zájmu. Více pozornosti jim bylo v poslední době věnováno v souvislosti s jejich opravami. Při nich se pak s ohledem na stav a míru poškození obvykle řeší otázka obnovy zaniklých nebo neodbornými opravami deformovaných částí.
Nálezy zjištěné při odstraňování omítek dokládají stavební proměnu výklenkové kaple a současně umožňují rekonstruovat její původní podobu. Je zřejmé, že i nevelká a na první pohled jednoduchá stavba může překvapit složitějším vývojem. Operativní průzkum a dokumentace by proto neměly být ani ve zdánlivě banálních případech podceněny.