Eva Volfová
Zateplování exteriérů historických budov – vyjádření památkové garantky


Památky středních Čech 2017/31, str: 60–62
Rubrika: Zprávy

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=117

Dodatečné zateplování budov, a to zejména exteriérové, je obecně vnímáno jako poměrně kontroverzní problematika. Zvláště k dodatečnému zateplování fasád historických budov kontaktním způsobem se památková péče staví odmítavě, jelikož se projevuje nevhodně tzv. na první pohled, protože dochází ke změnám až zkomolením jejich celkového vzhledu. Lze doporučit, aby se ke každému záměru zateplení historické budovy přistupovalo individuálně a předem byly zváženy všechny klady a zápory. Pokud má budova obvodové zdi tloušťky alespoň 60 cm, zdivo izoluje samo vcelku dostatečně, a postačí tak vyměnit starší netěsná okna – nejlépe opět za dřevěná. Výplně z plastu, okna a dveře, zejména do starších budov nepatří a nesplňují ani estetické požadavky. Současně, pokud si investor není jistý vhodností provedení konkrétního záměru zateplení, může se vždy s důvěrou obrátit na územně příslušné pracoviště NPÚ, kde mu bude poskytnuta odborná pomoc, přestože se nejedná o státem evidovanou památku, nebo stavbu v památkovém území.