Jan Žižka
Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze


Památky středních Čech 2012/26, str: 41
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=13