Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová,
Dům druhorozeného chalupnického syna v Žemličkově Lhotě na Sedlčansku. Jedinečný pohled do skrovné domácnosti z 19. století


Památky středních Čech 2019/33, str: 1–13
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=135

Předmětem článku je prezentace komplexního stavebněhistorického průzkumu domu ve vsi Žemličkova Lhota (okres Příbram, střední Čechy), který představuje ukázkový příklad kultury bydlení v relativně nižších vrstev rolnického obyvatelstva. Z rešerše archivních pramenů vyplynulo, že dům byl postaven v roce 1837. Šlo o domkářské obydlí zbudované na návsi a původně (v 19. století) postrádající vlastní zemědělské zázemí, tedy i dvůr s hospodářskými stavbami. Dům se dochoval ve vysoce autentickém stavu, a proto můžeme přesně rekonstruovat jeho původní dispozici. Dům sestává z obytného jádra a aditivně přiřazených prostor chléva a stodoly (stodola přibyla dodatečně). Vnější podoba domu je strohá. Jádro domu je klasicky trojdílné. Relativně velká světnice se nachází při západním štítovém průčelí. Příčným rozdělením střední dílu vznikla při návesní straně větší síň a vzadu menší černá kuchyně. Jednoprostorový východní díl od počátku sloužil jako zadní světnička, a nikoli komora. Ve světnici se unikátně dochovalo otopné zařízení z 19. století. Sestává z chlebové pece, kachlových kamen s kamnovcem a z nástěnného osvětlovacího krbečku při vstupu ze síně. Plášť kamen je vyskládán z neglazovaných, mnohonásobně obílených kachlů. Použity byly kachle dvou druhů. Jednak základní exempláře, a to obdélného formátu a zdobené rustikálním reliéfem. Dále byly použity dva typy složitěji profilovaných římsových kachlů. Kamna jsou kombinována s litinovou plotnou, kvůli které dodatečně došlo k výrazné redukci spodní poloviny kachlového pláště. Cenné otopné zařízení se dochovalo i v zadní světničce. Sestává z chlebové pece a tradičního kachlového sporáku a doprovodného krbečku, změněného v policovou niku. Kachle použité dnes v tělese sporáku patrně pocházejí z kachlových kamen, která zde stála původně.