Alžběta Jankulíková
Masarykův most v Kolíně


Památky středních Čech 2019/33, str: 14–25
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=136

Masarykův most na Labi v Kolíně je typologicky ojedinělým technickým dílem a zároveň důležitou stavbou moderní architektury Středočeského kraje, které již byla věnována pozornost ve výběrových publikacích i výzkumech realizovaných Národním památkovým ústavem. Přesto byl teprve v loňském roce vypracován návrh na jeho prohlášení za kulturní památku. Tento příspěvek je shrnutím poznatků získaných při zpracování návrhu na prohlášení a pokusem o podrobnější pohled na toto pozoruhodné dílo. Věnuje se základní charakteristice a stručnému popisu všech součástí objektu, jeho stavebně historickému vývoji a otázce autorství. V závěru shrnuje jeho hodnoty a nabízí srovnání s již chráněným objekty, které jsou Masarykovu mostu příbuzné typologicky nebo konstrukčně. Most je komplexem se třemi funkcemi – slouží jako silniční most, zdymadlo a hydroelektrárna. Byl vystavěn v několika etapách v letech 1913–1931, přičemž most byl dokončen a zprovozněn roku 1927, hydroelektrárna až v roce 1931. Projekt na výstavbu mostu spojeného s vodním dílem vypracovala roku 1911 pražská expozitura Ředitelství pro stavbu vodních cest jako součást splavňování a regulace středního toku Labe, které probíhaly na základě vodocestného zákona z roku 1901. Masarykův most je tak součástí souboru zdymadel vystavěných na Labi v první polovině 20. století. Projektování těchto staveb byla věnována velká pozornost nejen z hlediska technického, ale i po stránce celkové architektonické úpravy. Architektonickou koncepci prvního projektu kolínského mostu navrhl architekt Antonín Engel (1879–1958) avšak poté, co musel být projekt po vzniku Československé republiky změněn, došlo i k výměně architekta. Výslednou architektonickou úpravu Masarykova mostu vypracoval František Roith (1877–1942), významný český architekt, žák Josefa Zítka a Otto Wagnera a autor řady významných veřejných budov i technických staveb, včetně dalších mostů a zdymadel. Základem, ze kterého vyrostla výsledná podoba Masarykova mostu, jsou však technické návrhy jeho konstrukcí, které vznikly v Ředitelství pro stavbu vodních cest pod vedením Ing. Hynka Vrbického, následně detailně rozpracované pražskou firmou Kapsa a Müller, která také celou stavbu realizovala. Masarykův most je jednou z dominant města s výraznou architektonickou a urbanistickou hodnotou. Je součástí souboru zdymadel vystavěných na středním Labi v průběhu 1. poloviny 20. století, dochovanou ve značně autentické podobě i po 90 letech nepřetržitého provozu. Ze srovnání s již chráněnými mosty a vodními stavbami je zřejmé, že stavba, která by spojovala funkci silničního mostu, zdymadla a hydroelektrárny do jednoho celku takovým způsobem, jako Masarykův most, se v našem památkovém fondu dosud nenachází.