Jan Žižka
Z opravy kostela sv. Alžběty Durynské ve Svatém Poli


Památky středních Čech 2019/33, str: 26–28
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=137

Středověký kostel Sv. Alžběty byl výrazně stavebně upraven ve dvou barokních etapách. Ze středověké stavby se dochovalo zdivo obdélné lodi a protáhlého polygonálně ukončeného presbytáře s opěráky. Při postupně probíhající obnově došlo k sejmutí omítek v dolní části zdiva. Ve středu jižní fasády lodi se objevila horní část gotického hrotitého portálu, profilovaného širokým okosením. Na severním boku presbytáře byly patrné zbytky odbourané gotické sakristie – zazděný vstup a jizva po východní zdi. Při vyzdění barokního opěráku v jejím místě byly druhotně použity díly hruškových klenebních žeber, pocházejících z klenby presbytáře. Gotické opěráky mají sokl z kvádrů profilovaný skosením. Kostel připomínaný v roce 1352 byl zřejmě postaven ve 2. čtvrtině 14. století.