Jan Žižka
Z opravy bývalé kaple sv. Benedikta ve Staré Boleslavi


Památky středních Čech 2019/33, str: 29–32
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=138

V rámci celkové obnovy areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie financované z IROP , proběhla také obnova bývalé kaple Sv. Benedikta, stojící na někdejším hřbitově za ambity. Jednoduchá přízemní stavba příčně obdélného půdorysu dostala svojí nynější úpravu v 19. století. Během opravy fasád došlo na východní straně k odkrytí dvojice štěrbinových otvorů v segmentově sklenutých nikách. Zbytky obdobných otvorů byly patrné v současných meziokenních pilířích také na západním průčelí. Na exteriéru i v interiéru se dochovaly velké plochy nejstarší hrubě hozené natírané omítky. Na západní straně rámovaly otvory pasparty, se zbytky rudkou malovaného graffiti. Na východní stěně se v interiéru rýsoval obrys oltáře a otisky dřevěných příček, které oddělovaly jižní a severní část. Uspořádání odpovídá, ve shodě s prameny, kostnici s kaplí ve středu a bočními prostory k ukládání kosterních ostatků. Kaple vznikla zřejmě v první polovině 17. století.