Jan Žižka
O zbytcích a podobě masných krámů v Čáslavi


Památky středních Čech 2019/33, str: 33–35
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=139

V bloku při jihovýchodní části náměstí v Čáslavi existovaly masné krámy. Jejich typické trojtraktové uspořádání se dosud rýsuje v úzké příčné uličce. Sejmutí omítky při opravě omítky ohradní zdi parcely č. 86 odkrylo cihelné zdivo s několika zazděnými otvory. V dolní to byly široké segmentově sklenuté otvory a mezi nimi otvory úzké, odpovídající vstupům. V horní části byl patrný segmentově a půlkruhově sklenutý okenní otvor. Dokumentovaná ohradní zeď odpovídá části střední zdi masných krámů s prodejními otvory a vstupy do jednotlivých krámů. Masné krámy měly zřejmě „bazilikální „ uspořádání se středním komunikačním traktem, v dané části osvětleným odkrytými otvory. Masné krámy v Čáslavi jsou připomínány již v roce 1383. Rozměry cca 40 × 12 m se příliš nelišily od nejznámějších masných krámů, stojících v Českých Budějovicích a v Plzni. Odkryté zdivo a podoba otvorů odpovídá spíše přestavbě na počátku 19. století.