Jindřich Nusek
Starý hrad, lázně a mešita ve vlašimském parku kolem roku 1780


Památky středních Čech 2019/33, str: 36–43
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=140

Článek přiblížil na základě archivních pramenů původní podobu Starého hradu, lázní a mešity ve vlašimském zámeckém parku. Sledována byla výstavba objektů a vybavení interiérů kolem roku 1780. V případě Starého hradu byly zjištěny dvě nástěnné malby se scénami Alexandra Velikého podle grafik obrazů Ch. Le Bruna. U lázní byla prokázána odlišná struktura od stavu na grafikách F. Hoffmana a V. Bergera kolem roku 1800. Původní lázně zahrnovaly dvojici domků a menší pavilon. V případě mešity se potvrdilo, že současníci znali sdělení arabsko-turecké nápisové desky nad vstupním portálem. Časové souvislosti v pramenech naznačily, že mešita vznikla zřejmě před rokem 1779 jako první významný objekt parku.