Jindřich Nusek
Zahradníci vlašimského parku do 20. let 19. století


Památky středních Čech 2019/33, str: 44–52
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=141

Text připomíná klíčovou roli Karla Josefa Auersperga při formování parku v jeho první (anglo-čínské) fázi v 70. a 80. letech 18. století. Upozorňuje mimo jiné také na přítomnost zatím neurčeného „čínského“ a „anglického“ zahradníka v tomto období. Výzkum odlišil objekty-fabriques druhé fáze, které vznikly za Viléma I. Auersperga a jsou doloženy grafikami kolem roku 1800. Ze zahradníků bylo připomenuto především působení Adama Schmida, Josefa Fritsche a Antona Hoborského. Text zároveň doložil intenzivní péči Viléma II. Auersperga o park ještě před jeho nástupem v roce 1822 a prvně přiblížil také přehled objektů k roku 1823 na základě nejstaršího dochovaného inventáře parku.