Alfréd Schubert
O zajímavé součásti historického stavebního fondu. Vstupní objekty zemních vodojemů, čerpací stanice a podobně


Památky středních Čech 2019/33, str: 53–63
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=142

Smyslem tohoto příspěvku je upozornit na méně známou, zákonem nechráněnou součást naší kulturní krajiny. Je zřejmé, že u všech zde stručně popsaných technických staveb byla jejich vnější podobě věnována značná pozornost. Autoři návrhů fasád se snažili určitým způsobem reagovat na vývoj architektury v daném období. V předposledním uvedeném příkladu jde nejspíš o výjimku potvrzující pravidlo. Není snad třeba pochybovat o tom, že mnohé z drobných starších vodárenských objektů, ať už jsou doposud funkční, nebo již neužívané, patří mezi hodnotné technické památky. Jejich údržba není příliš náročná. Některé ze staveb byly nedávno opraveny, což je jistě záslužné. Samozřejmostí by mělo být nejen zachování celkového původního vzhledu, ale také obnovení původní povrchová úpravy doložené průzkumem nebo staršími fotografiemi.