Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová
Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci


Památky středních Čech 2019/33, str: 1–17
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=145

Hlavním cílem článku je rekonstrukce podoby středověkých krovů farního kostela v městečku Načeradci (okres Benešov, střední Čechy). Dnešní krovy nad lodí a presbytářem pocházejí z 30. letech 20. století. V konstrukci krovu nad lodí se dochovalo větší množství druhotně použitých trámů, které lze na základě charakteristických stop opracování bezpečně ztotožnit s krokvemi předchozího krovu. Šlo o krokevní hambalkový krov s podélným vázáním ve svislé rovině pod hřebenem, se sloupky/věšadly a klasovými vzpěrami v plných vazbách. K jeho výstavbě bylo použito dřevo kácené na přelomu let 1444 a 1445. Rovněž nad presbytářem kostela se dochovaly stopy po starším krovu, byť jen v podobě otisků. K rekonstrukci podoby obou krovů byla využita metoda geometrické analýzy. Oba částečně rekonstruované krovy lze z typologického hlediska označit za charakteristický příklad