Miroslav Kovář, Pavel Kroupa
Zlomky z raně gotické výstavby kostela sv. Bartoloměje v Kolíně


Památky středních Čech 2019/33, str: 44–49
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=148

Příspěvek se zabývá dislokovanými raně gotickými architektonickými články, které byly získány při revitalizaci známého kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem a bezprostředně s ním souvisí. Raně gotická etapa výstavby je v současnosti kladena do 60. až 80. let 13. století. Zaklenutí trojlodí a dokončení věží je kladeno nejpozději do let 1290 – 1300. V první čtvrtině 14. století byla ještě zřízena kaple, které byla vystavěna na místě jižního chóru. Dokumentované články jsou zastoupeny jednak zlomkem křížení klenebních žeber srdčité profilace, koutovou jehlancovou konzolou, zakončením přípory, ale především sedmi poškozenými převážně kalichovými hlavicemi, které pokrýval naturalizující dekor často s uplatněnými jazykovými listy. Soubor nalezených raně gotických architektonických článků nepochybně souvisí raně gotickou výstavbou farního kostela sv. Bartoloměje v době kolem let 1260 – 1270.