Filip Krásný, Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku


Památky středních Čech 2019/33, str: 50–58
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=149

Účelem článku je prezentace plánové dokumentace dvojice tvrzišť, která dosud nebyla evidována v odborné literatuře. V lokalitě Kbel bylo identifikováno tvrziště klasického kruhového tvaru. Nově zjištěné tvrziště v lokalitě Dlouhá Lhota je naopak výjimečné. Zde je k tvrzišti připojena rozsáhlejší plocha ohraničená soustavou liniových náspů a žlabů. Tyto útvary interpretujeme jako opatření chránící hospodářské zázemí před povodněmi. Areál se totiž nachází v nivě.