Martin Šejbl
Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou


Památky středních Čech 2019/33, str: 59–68
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=150

Příspěvek se zabývá plánem výstavby a následné realizace dělnického sídliště ve stylu socialistického realismu, vystavěného v Týnci nad Sázavou v průběhu padesátých let 20. století. V první části je představena nově nalezená dokumentace investiční úkolu vypracovaná Ministerstvem místního hospodářství v září 1953. V průvodní zprávě investičního úkolu a zápisu schůze Poradního sboru pro výstavbu sídlišť je popsán záměr výstavby podnikového sídliště v Týnci nad Sázavou s konečným počtem 1 300 bytových jednotek do roku 1960. Ambiciózní plán byl vzápětí zredukován na 670 bytových jednotek. Již v období před schválením investičního úkolu existovala v Týnci dělnická kolonie Nový Život s čtrnácti bytovými domy vybudovanými v období 1947–1948 a přímo v době schvalování úkolu se na plánované ploše budoucího sídliště rozbíhala stavba pěti bytových domů. Výstavba sídliště Na Rovinách tak probíhala paralelně s přípravou plánu, který tím nebyl v plné míře realizován. Do konce padesátých let vyrostlo v sídlišti ve dvou etapách deset domů, které oproti všem plánům navýšily bytový fond obce o pouhých 136 bytových jednotek. Stavby první etapy jsou architektonicky bohatě členěny ornamentálními římsami a pilastry. Portály prvních domů jsou opatřeny keramickými reliéfy a lemovány dlaždicemi s florálními motivy. Ve druhé etapě výstavby bylo architektonické členění postupně opouštěno, a na posledních dvou domech již římsy a reliéfy zcela chybí. Dále je popsán soubor reliéfních domovních znamení od Vítězslava Jungbauera, tvořících tři cykly s tématy volného času, práce a přírody. V cyklu práce zobrazil Jungbauer tehdejší ideologicky žádoucí téma dělníků a kolektivního budování nové společnosti. Silně jsou zastoupeny i žánrové výjevy života v přírodě. V závěru se příspěvek věnuje současným zásahům v podobě stále častějšího zateplování fasád spojeného s neodborným přístupem k domovním znamením.