Jan Žižka
O památkové péči ve středních Čechách v uplynulých 30 letech po návratu demokracie


Památky středních Čech 2019/33, str: 69–96
Rubrika: Zprávy

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=151

Rok 2019 se pomalu chýlí ke konci. Uplynulo, snad až neuvěřitelně rychle, 30 let od zásadních událostí, které vedly k obnově demokracie v naší zemi. Příspěvek je stručným připomenutím tohoto období, a to jednak povšechně a zejména na konkrétních příkladech různorodých památek. Samozřejmě je to jen připomenutí, jehož cílem není ani nemůže být zachycení v celé šíři všeho, co se udělalo, nebo změnilo. Nechybí odstavce týkající se třeba „středočeského Památkového ústavu“, technologií, materiálů a financování obnovy památek, které je třeba chápat jen jako určité informační vstupy do problémů a změn uplynulých let. Zmíněny jsou i určité problémy oboru, nebo problémy obor ovlivňující, které uplynulých třicet let přineslo. Výběr památek je jistě subjektivní, někomu může chybět akce, kterou považuje za velmi důležitou. Obnovy některých významných památek, charakterizovaných poněkud podrobněji, doplňuje škála zmínek o dalších akcích, které ilustrují šíři a množství realizovaných oprav. Jsou to tedy střepy a střípky, nebo kamínky, které poskládány do mozaiky mohou dát ucelenější obraz doby. Ne vše se za 30. let podařilo tak, jak bychom si představovali. Současnost je však zcela jiná, nesrovnatelně jiná, než v letech 1948 až 1989, i když některé důsledky totalitní doby lze vymazat jen těžko. Nicméně, nechme stranou tyto úvahy a soustřeďme se na vše pozitivní, na velké množství po roce 1989 zachráněných, opravených, restaurovaných i opět oživených kulturních památek, na to, jak dnes vypadají chráněná města a vesnice. Pohleďme na krásu obnovené historické architektury, bohatost interiérů, na restaurované sochy v krajině. A za vším stojí konkrétní lidé, od těch, kteří navrhli a prosadili příslušná legislativní opatření, a zejména ti, kteří jako zodpovědní majitelé, správci, zástupci samospráv nebo technici o svěřené kulturní dědictví pečovali a pečují. Těmto lidem, občanům naší republiky, středočeského kraje, je třeba vyslovit velké poděkování.