Zdeněk Dragoun, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Hana Martinková, Zuzana Stádníková
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2012)


Památky středních Čech 2013/27, str: 64–72
Rubrika: Bibliografie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=38