Jan Žižka
O klášteře augustiniánů poustevníků Svaté Dobrotivé v Zaječově


Památky středních Čech 2014/28, str: 25–26
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=41

Následující článek Pavla Zahradníka je vynikajícím a zásadním podkladem pro provedení a vyhodnocení vlastního průzkumu klášterních staveb. Autor vytěžil maximum pramenů, které jsou k dispozici. Mezi nimi však vyniká pozoruhodná práce barokního historiografa augustiniána P. Valentina Weidnera, zachycující dějiny kláštera od 20. let 17. století, přes jeho obnovení v roce 1676 až do druhého desetiletí 18. století. V roce 1999 byl v rámci přípravy žádosti o zařazení obnovy kláštera do Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR proveden pouze rámcový průzkum a s pomocí archivní rešerše zpracován nástin stavební historie. Během obnovy, zejména v letech 2001–2004, byl pak pracovníky ÚOPSČ NPÚ prováděn operativní průzkum, který přinesl řadu pozoruhodných poznatků o podobě a detailech kostela a částečně i konventu. Článek o dějinách kláštera je tedy třeba chápat také jako velkou výzvu ke kompletnímu zpracování a publikování výsledků těchto průzkumů.