Jan Kypta, Zdeněk Neustupný, Jan Veselý
K stavebnímu vývoji severního parkánu hradu Českého Šternberka


Památky středních Čech 2014/28, str: 53–63
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=43

V roce 2007 proběhl drobný záchranný archeologický výzkum v severním paráku hradu. Nalezeno bylo zdivo středověké parkánové hradby, které dokládá že původně byl parkán na této straně podstatně menší než dnes. K jeho výraznému půdorysnému rozšíření došlo až v raném novověku. V roce 2009 proběhl průzkum parkánové hradby, který přinesl především poznatky ohledně renesanční stavební etapy. Zbytky omítky se sgrafitovou výzdobou a hlazenými okenními paspartami pravděpodobně dokládají existenci zaniklé stavby (nejasného účelu) v severozápadním koutu parkánu. K rozšíření parkánu východním směrem došlo zřejmě k barokním období.