Eva Vyletová
Obnova zámeckého areálu v Benátkách nad Jizerou


Památky středních Čech 2014/28, str: 64–69
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=45

Článek pojednává o obnově zámeckého areálu v Benátkách nad Jizerou. Pozornost byla zaměřena na vybrané objekty, jejichž obnova probíhala v posledním desetiletí. Na příkladech uvedených objektů bylo poukázáno na problematiku obnovy z hlediska památkové péče ale i dalších aspektů zejména technologických, se kterými bylo nutné se během oprav vyrovnat. Zvláštní pozornost byla věnována zámeckému kostelu Narození Panny Marie, která může být příkladem komplexního přístupu k obnově památky, zahrnující průzkumy památkové, restaurátorské a stavebně technické. Z hlediska technologického představovalo zásadní problém značné zavlhčení zdiva s vysokým obsahem solí, do značné míry zapříčiněné předchozími stavebními zásahy. Značná pozornost byla při opravě věnována restaurování kamenných prvků zhotovených z pojizerského málo odolného pískovce. Památková koncepce obnovy fasády vycházela z průzkumu OPD prováděného během opravy z lešení a respektovala barokní barevnost. U dalších objektů hospodářského zázemí bylo poukázáno na problematiku rehabilitace fasád po degradujících zásazích v 70. a 80. letech 20. století, které byly tehdy provedeny v rozporu s pokyny Střediska státní památkové péče. Z hlediska památkové koncepce představuje zajímavý a zárove