Martin Hůrka
Kamenný most u Vyšehořovic


Památky středních Čech 2014/28, str: 75–78
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=47

Současná zvýšená pozornost vyšehořovickému mostu přes Výmolu ležícímu na silnici Vyšehořovice-Vykáň byla vyvolána jeho akutním ohrožením. V brzké době má být zbořen a nahrazen betonovým prefabrikátem. Předložený článek slouží zejména jako apel mající za cíl jeho záchranu. Vyšehořovický most je totiž jednou z posledních památek mostního stavitelství 1. poloviny 19. století na toku Výmoly. Jedná se o dvouobloukový kamenný (pískovcový) most, který byl do současné podoby postaven roku 1836, ovšem již dříve měl své jednoobloukové předchůdce, které můžeme identifikovat díky záznamům o zřícení mostu roku 1819 či popisu mostů kounického panství z roku 1822. Dle dostupných pramenů zde jednoobloukový kamenný most existoval již přinejmenším v 18. století a velmi pravděpodobně i ve století sedmnáctém, ze kterého máme ovšem doložen prozatím pouze pomístní název „beym Brückl“ (U mostku). Při zkoumání důležitosti komunikace vedoucí přes most lze závěry činit pouze pro novověkou situaci. V pramenech z provenience správy kounického panství, ke kterému Vyšehořovice náležely od roku 1611, vidíme v první polovině 19. století označení silnice jako „pražské“. Po celkovém posouzení dostupných písemných pramenů a map se jeví pouze regionální důležitost příslušné spojnice. Vyšehořovický most lze srovnávat s jiným představitelem mostů zdejších lichtenštejnských panství – mostem u bývalé Škvorecké obory, který je ovšem o několik let mladší (postaven v letech 1842–1846). Mezi danými objekty však lze nalézt řadu podobností (od stejného majitele, přes obdobnou konstrukci i užitý materiál, stejný předpokládaný význam).