Šárka Kolářová
Kolekce barokních saní v tzv. Královnině křídle na hradě Křivoklátě
Poznámky k typologii a provenienci historických saní z českých a moravských šlechtických sbírek


Památky středních Čech 2014/28, str: 35–45
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=55

Článek poprvé představuje v odborné literatuře kolekci barokních saní, která je představená veřejnosti v tzv. Královnině křídle na hradě Křivoklátě. Kolekce představuje nejpočetnější sbírku barokních saní představenou veřejnosti v rámci České republiky. Úvodní část textu se zabývá historií sbírky a zasazuje vystavené exponáty do kulturně historického kontextu českých a moravských šlechtických sbírek, který se dotýká konfiskací šlechtického majetku a muzejních expozic na památkových objektech po roce 1945 („Muzeum společenské a tělesné kultury”na zámku Jemniště). Historické saně z rozmezí 17.–19. století, různých typů a proveniece, jsou totiž specifickým památkovým fondem, který je zastoupen výhradně v České republice v tzv. mobiliárních fondech státních hradů a zámků. Ve fondech se dochovaly přibližně tři desítky řezbářsky bohatě zdobených historických saní, které doposud nebyly předmětem systematického nebo hlubšího badatelského zájmu. Především bohatě polychromované, zlacené a řezbářsky zdobené saně karuselového typu („Prunkschlitten, Karussellschlitten, Rennschlitten či Gala-Rennschlitten“) jsou obecně v českých a moravských sbírkách pozapomenutým dědictvím zimních festivit, které se konaly v období masopustu na šlechtických, královských a císařskýh dvorech po celé Evropě. V mobiliárních fondech je dochováno také několik mimořádně hodnotných malovaných a řezbářsky vypravených exemplářů nizozemských saní určených na led („duwslee“, „prikslee“), které se vzhledem ke svému původu dostali do sbírek pravděpodobně jako vědomě dovezené sběratelské předměty z cest do Nizozemska. Vzhledem k absenci české odborné literatury je text doplněn o poznámky k typologii a provenience historických saní z českých a moravských šlechtických sbírek., Nedílnou součástí odborného textu je katalog vystavených historických saní (kat. č. 1–6).