Irena Blažková
Benzínová pumpa v Milíně


Památky středních Čech 2014/28, str: 52–55
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=57

Benzínová pumpa v Milíně je drobnou technickou památkou, dokládající vývoj automobilismu v českých zemích. Nezanedbatelná je i její architektonická hodnota, je zřejmé, že jde o kvalitní dílo, jednoduchých a čistých tvarů, upoutávající dominantním prvkem zastřešení. Je dokladem trvání a proměn funkcionalistického směru v poválečné architektuře Československa. V měřítku Středočeského kraje je milínské pumpa stavbou ojedinělou, protože podobná zařízení byla po skončení jejich provozu většinou zbourána. Ani v rámci republiky není těchto staveb mnoho dochováno, zmiňována je např. benzínová pumpa v Nádražní ulici v Rumburku neznámého architekta z roku 1935, přestavěná na bistro. Mezi chráněnými památkami automobilismu je jen výdejní stojan benzínové čerpací stanice HEFA „C“ v Božím Daru, okres Karlovy Vary. Naopak nechráněna zůstala dlouho chátrající a vandalismem i vynucenými stavebními úpravami poničená funkcionalistická pumpa v Praze – Zličíně, v ulici Na Radosti od architekta Ladislava Machoně, postavená v roce 1936. Není výjimkou, že na návrzích pump se v období první republiky podíleli renomovaní soudobí architekti, např. Josef Gočár je autorem čerpacích stanic v Praze na Klárově, v Hrdlořezích a v Moravské Ostravě. Bohužel většina těchto stanic zanikla a mnohé, rychle mizející památky tohoto typu zůstávají dosud neprozkoumány. Nutno přiznat, že výše zmiňované prvorepublikové čerpací stanice často zaujmou vysokou úrovní architektonické invence a estetickým výrazem, kterého pumpa v Milíně v takové míře nedosahuje. Z památkového hlediska, vnímáme-li ji jako doklad vývoje určitého segmentu stavebnictví, tolik charakteristického pro moderní dobu, je však její hodnota nesporná.