Dita Roubíčková (ed.), Zdeněk Dragoun, Linda Hajžmanová, Blanka Kynčlová Olga Laniarová, Zuzana Stádníková, Zuzana Vařeková
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2013)


Památky středních Čech 2014/28, str: 59–68
Rubrika: Bibliografie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=60