Eva Stará
Křtitelnice ve Svatém Janu


Památky středních Čech 2014/28, str: 46–48
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=62

V kostele sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu, obci nedaleko Sedlčan se nalézá cínová křtitelnice netypického tvaru. Jde o nádobu vyrobenou mezi léty 1706–1720 pražským novoměstským cínařem Janem Karlem Dieblem (1673–1720). S veškerou pravděpodobností šlo původně o užitkovou nádobu určenou na uchovávání léku, tzv. theriaca. Obdobná nádoba je uložena ve sbírkách Národního muzea v Praze a byla vyrobena pražským cínařem Kašparem Ondřejem Schödlem (kol 1653–1704) s jehož vdovou se Jan Karel Diebl oženil a jeho dílnu převzal. Tato užitková nádoba teprve po roce 1772, kdy byla věnována kostelu sv. Jana Nepomuckého začala sloužit jako křtitelnice. Před tímto novým posláním byla bezesporu na přání donátora Marca Francisca de Joanelli, majitele nedalekého panství Příčovy, doplněna rytou heraldickou výzdobou.