Petra Medříková
Život šlechtických rodin ve světle fotografií ze zámků Žleby a Slatiňany Auerspergové – Trauttmansdorffové – Batthyanyové


Památky středních Čech 2015, str: 35–49
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=65

Článek se zabývá portrétními fotografiemi ze sbírek zámků Slatiňany a Žleby, které patřily ve sledovaném období Auerspergům a poté krátce Trauttmasdorffům. Sleduje zastoupení fotografií chronologicky i tematicky. Kromě toho, že si všímá ateliérových podobizen Auerspergů, jejich příbuzných a známých, dokládá, že průzkumem fotografií lze poměrně detailně rekonstruovat soukromý život rodiny Auerspergů na přelomu 19. a 20. století – jak trávili svůj volný čas a na kterých svých sídlech, jak často a kam cestovali. Upozorňuje také na menší tematické kolekce: portréty z divadelních představení a v kostýmních převlecích nebo soubor fotografií zachycujících knížete Auersperga na východní frontě v letech 1914–1915. Fotografie rodiny Auerspergů jsou ve sbírkách zastoupeny pouze do doby první světové války. Fotografie z meziválečného období se vztahují již k dědicům Auerspergů, Josefovi a Blance Trauttmansdorffovým. Velmi bohatá je sbírka fotografií Blanky, rozené hraběnky Batthyany, která si kromě rodinných fotografií a fotoalb přinesla s sebou i sbírku fotografií rodiny posledního císaře Karla.