Vratislav Ryšavý
Příspěvek ke stavebním dějinám zámku Nové Mitrovice u Přestavlk


Památky středních Čech 2015/29, str: 62–66
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=67

Barokní zámek u Přestavlk (okres Benešov), zvaný tradičně Nové Mitrovice, který podle dosavadních údajů z literatury měl být dostavěn v roce 1736, byl podle jednoho zápisu z matriky pohřbů příslušné farnosti Prčice zřejmě stavěn ještě v následujícím roce 1737. Dne 23. 6. toho roku tam byl pohřben zednický tovaryš Jan Jiří Hübner. Stavba, na níž do té doby pracoval, je tu označena jako „Nová Vratislav“ (ex novo Wratislav). Při stavbě zaměstnaný příslušník pražské zednické a stavitelské rodiny Hübnerů naznačuje, že zámek nejpravděpodobněji mohl stavět a možná i navrhnout týž Jan Ferdinand Hübner z Prahy (1669–1749), který doloženě postavil pro bratra stavebníka zámku Nová Vratislav kapli u zámku v jihočeských Kolodějích nad Lužnicí v roce 1741.