Vladislav Razím
Zničené kostely severních Čech 1945-1989 aneb memento a dlouhé stíny minulosti


Památky středních Čech 2012/26, str: 50–59
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=7