Jiří Kupka, Věra Kučová
Historická kulturní krajina Osovska


Památky středních Čech 2015/29, str: 20–33
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=71

Krajinná památková zóna Osovsko byla vyhlášena v roce 1996 k ochraně enklávy organicky vyvinuté harmonické kulturní krajiny se zbytky historicky vzniklých krajinářských úprav převážně z 18. a 19. století, včetně segmentů krajiny komponované. Tyto historické krajinářské úpravy jsou doplněny architektonickými dominantami kostelů, dvorů, zámků a dalších hodnotných staveb a souborů, spjatými se jmény majitelů zdejších panství Gersdorfů, Kaunitzů, Wratislavů a nakonec Schwarzenbergů, kteří spojené všeradicko-osovské panství drželi až do první poloviny 20. století. Článek se mimo jiné zabývá otázkou pramenů identifikace těchto komponentů kulturní historické krajiny, a to především využitelností archivních map a na konkrétním případu Osovska dokládá, jak užitečnou podporou pro analýzy vedoucí k identifikaci dochovaných krajinářských hodnot stará kartografická díla jsou.