Petra Medříková
Portréty Auerspergů na zámcích Žleby a Slatiňany


Památky středních Čech 2015/29, str: 69–80
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=74

Článek se zabývá portréty Auerspergů ze sbírek zámků Slatiňany a Žleby. Zaměřuje se na portréty z obou zámků jako na celek reprezentující jeden konkrétní rod; uvádí stručný přehled obrazů v souvislosti s portrétovanými osobnostmi, podanými chronologicky od prvního majitele z rodu Auerspergů, Jana Adama (1721–1795), až po Františka Josefa Auersperga (1856–1938) a jeho syna Vincence (1880–1919). Opomenuty nejsou ani podobizny jejich manželek, případně i dalších blízkých příbuzných. Auerspergové vlastnili zámky Žleby a Slatiňany v období let 1746–1942, a proto je v portrétní malbě těchto fondů nejbohatěji zastoupeno 19. století. S portrétními zakázkami se Auerspergové obraceli na nejvýznamnější a v tehdejší společnosti vysoce ceněné malíře, mj. na Friedricha Amerlinga, Franze Schrotzberga Heinricha von Angeli, Alexandera Clarota či Josefa Kriehubera. Někteří autoři pro ně pracovali opakovaně, například Josef Neugebauer, Otto Walter či Franz Reichmann. Jelikož těm nejkvalitnějším obrazům ze sbírek zámků Slatiňany a Žleby byla zaslouženě věnována pozornost již v jiné literatuře, je v tomto článku kladen důraz i na méně známé či dosud nepublikované portréty nebo obrazy menšího formátu, jako jsou pastely, akvarely a miniatury. Vzhledem k zálibě mnoha rodinných příslušníků v lovu, parforsních honech a jezdectví, je věnován prostor rovněž jezdeckým podobiznám Auerspergů, které jsou soustředěny na zámku ve Slatiňanech.