Vratislav Ryšavý
Nové poznatky ke stavbě zámku v Jemništi


Památky středních Čech 2015/29, str: 87–88
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=76

Počátek stavby barokního zámku v Jemništi bude prakticky jistě pozdější než údaje v dosavadní literatuře (naposled 1715–1725), nejdříve až k roku 1717, kdy panství získal hrabě František Adam Trauttmansdorff. Konec stavby potvrzuje zápis o vysvěcení kaple dne 14. 1725 v matrice křtů příslušné farnosti Postupce. Obecné povědomí o existenci nového zámku dosvědčují občasná určení svědků a kmotrů křtů od počátku roku 1728. Doložená přítomnost v Jemništi H. Viléma Fogla, mramoráře z Prahy, jako svědka křtu dne 25. 1. 1731, naznačuje jeho tehdejší zaměstnanost v Jemništi, prakticky jistě v zámku, při dokončování úpravy nějakého vnitřního prostoru tzv. mramorováním, štukem na způsob umělého mramoru. Vedle Františka Maxmiliána Kaňky jako literaturou už delší dobu předpokládaného architekta zámku mohl být projektantem zámku i další pražský architekt Filip Spannbrucker, který tehdy pracoval i pro hlavní, majorátní větev rodu Trauttmansdorffů.