Pavel Kroupa
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 1/2011 (rec.)


Památky středních Čech 2012/26, str: 60
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=8