Dita Roubíčková (ed.) Zdeněk Dragoun Blanka Kynčlová Olga Laniarová Zuzana Stádníková
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2014)


Památky středních Čech 2015/29, str: 94–100
Rubrika: Bibliografie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=82