Pavel Kroupa
Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. století


Památky středních Čech 2016/30, str: 3–12
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=84

Obsahem této statě je úvaha o některých slohových souvislostech tří českých monumentálních portálů ze druhé poloviny 13. století. Dva z nich jsou ve středních Čechách, třetí je ve východních Čechách. Jedná se o severní portál v Hradišti nad Jizerou, o severní portál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem a o západní portál klášterního kostela v Polici nad Metují. Významným znakem spojujícím všechny tři studované české monumentální portály je jejich monumentalita, která je propojuje s jejich vzdálenými francouzskými vzory. U všech tří portálů existují znaky, které umožňují uvažovat o tom, že jejich tvůrci (nebo alespoň část z nich) tyto francouzské vzory znali a to buď přímo, či zprostředkovaně přes německou oblast. Dalším atributem všech tří portálů je skutečnost, že v případě žádného z nich nemůžeme mluvit o slohové čistotě odpovídající svou kvalitou předpokládaným vzorům. Jejich architektura nebo sochařská výzdoba popřípadě obojí jsou poznamenány místní tradicí mající základy v domácí tvorbě. Toto mísení vlivů se projevuje u každého ze tří sledovaných portálů jiným způsobem. Jejich výtvarná kvalita nedosahuje kvality jiných středoevropských portálů, jakým je např. jmenovaný portál ve slezském Lwówek Ślaski. Přesto jde o významné monumentální české portály (a zřejmě jediné svého druhu), vzniklé v rozmezí druhé poloviny 13. století, které mají slohové vazby na současné nejvýznamnější portály evropské. Jsou jedním z dokladů specifické úrovně české architektury a sochařského projevu své doby se všemi klady i zápory, včetně kontaktů s nejvyspělejšími oblastmi tehdejší západní Evropy.