Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý
Obytná budova s renesančním jádrem v areálu tzv. starého zámku ve Voticích


Památky středních Čech 2016/30, str: 43–60
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=87

Autoři článku podrobně prezentují výsledky stavebněhistorického průzkumu obytné budovy v areálu tzv. starého zámku v městečku Votice na jihu Středočeského kraje (okres Benešov). Paralelně byla provedena i rešerše písemných pramenů. Areál zámku do poloviny 18. století plnil roli trvalého vrchnostenského sídla. Osudovým byl velký požár roku 1746. Ačkoli byl areál poté stavebně obnoven, už nikdy nesloužil jako sídlo vrchnosti. Vlastní zámek byl z velké části zbořen, ostatní stavby byly upraveny k hospodářským účelům nebo sloužily k ubytování personálu správy panství. Z údajů v písemných pramenech vyplývá, že sledovaný dům nikdy nebyl hlavní rezidenční budovou – vlastním zámkem.
Zkoumaný dům prošel složitým stavebním vývojem. Rozlišit lze čtyři základní etapy: dvě renesanční a po jedné barokní a klasicistní. Od počátku šlo o jednopatrovou stavbu se suterénem, ale její dnešní rozměry se zásadně liší od prvotního stavu. Celkový půdorys dodnes zůstal obdélný, ve dvou fázích se však výrazně prodloužil, naposledy někdy v pokročilém 18. století. Tím se ale stavební vývoj zdaleka neuzavřel. Mnoha postupných úprav poté doznala dispozice obou nadzemních podlaží. Budova pravděpodobně od samého počátku sloužila k obytným účelům, s jistotou to však víme až od barokní etapy. Z renesanční etapy se dochoval etážový štít, na fasádách lze dnes zjistit zbytky sgrafitové rustiky.
Poměrně dobře rekonstruovatelná dispozice domu pro barokní a klasicistní období představuje cenný doklad kultury bydlení vrchnostenských úředníků. Kuchyně a další provozní místnosti se jako obvykle nacházely v přízemí. Světnice v tomto podlaží sloužily zřejmě pro služebnictvo. Kdežto patro ve vrcholně a pozdně barokním období nejspíš celé sloužilo jako velká obytná jednotka, o jejíž reprezentativní úrovni podává svědectví torzálně dochované nástropní štukové zrcadlo.