Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví – Digitální model terénu v praxi památkové péče


Památky středních Čech 2016/30, str: 61–67
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=88

Na příkladu raně středověkého hradiště u Dojetřic (okres Benešov, Středočeský kraj) lze dobře ukázat limity dosavadní ochrany takových archeologických lokalit, které byly sice zaneseny do Ústředního seznamu kulturních památek, ale po řadu desetiletí chybělo jejich přesné polohopisné zaměření. Prostorové vymezení předmětu ochrany tedy bylo nutně orientační. Autoři článku proto pořídili podrobný celkový plán lokality na základě leteckého laserového skenování zemského povrchu. Hradiště u Dojetřic je na základě nálezů keramiky datováno do 9. století.