Hanka Müllerová
Dokumentace lidových staveb v díle Barbory Hoblové


Památky středních Čech 2016/30, str: 65–92
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=97

Barbora Hoblová (1852–1923) se věnovala široce zaměřeným národopisným výzkumům na Mladoboleslavsku a sociální a osvětově emancipační práci v ženském hnutí. Při zpracovávání pozůstalosti Hoblové se ukázalo, že její výzkumy byly mnohem širší, zahrnovaly všechny oblasti života, hodně si všímala i sociálních vztahů. Kromě písemných záznamů je v pozůstalosti i sešit formátu A5, který obsahuje kresby různého zemědělského nářadí, interiéry obytných i hospodářských staveb, malovaný a vyřezávaný nábytek, ozdobné detaily roubených staveb, ale i vzory zlatého vyšívání na čepcích. Jednotlivé listy jsou zcela zaplněny obrázky, někdy variantami jednoho detailu, jindy kombinací různých prvků.
Teprve při bližším zkoumání a roztřídění jednotlivých kreseb se ukázalo, že nejpočetněji jsou zastoupeny konstrukční a výzdobné detaily roubených staveb, přičemž některé prvky jsou zakresleny v neuvěřitelném množství variant. Dobové práce zachycují roubená stavení jako celek, takže jednotlivé detaily jsou jen nezřetelné. Nejnápadnější a nejzdobenější částí roubených staveb bývaly štíty, proto také na sebe poutaly nejvíce pozornosti. V Českém lidu se jim věnovala např. Tereza Nováková. Zaznamenává řadu variant, zmiňuje se i o štítech malovaných. Nákresy uvádí pouze čtyři. V sešitě Hoblové se nachází dvanáct nákresů štítů, včetně rozkreslených profilů říms a lišt. Další detaily v literatuře nejsou zmiňovány téměř vůbec, tím méně jejich velká tvarová rozmanitost. Během následujících desetiletí roubených staveb rychle ubývalo, s tím se ztrácela i jejich variabilita.
Proto bych chtěla upozornit na tento výjimečný pramen, který nám přibližuje stav roubených staveb na začátku 20. stol. a umožňuje udělat si představu o zručnosti a dovednosti i bohaté fantazii lidových tesařů. Skoro nic z toho, co zakreslila B. Hoblová ve své dokumentaci, dnes už nenajdeme. Situaci s dohledáváním komplikuje i skutečnost, že Hoblová ve snaze postihnout všechny varianty, zakresluje často jen jeden dva detaily v jednom objektu, jak ukazují předchozí tabulky. Mnohdy přitom šlo o hospodářské budovy, které po zrušení soukromého hospodaření zanikly nebo byly přestavěny k jiným účelům.
Pečlivě provedené kresby, zachycující množství variant různých stavebních detailů a uvádějící přesné rozměry, můžou sloužit i jako zdroj vzorů místní provenience při obnově starých objektů. Ti, kdo se snaží o rekonstrukci dřevěných chalup, mají tady k dispozici různé typy štítů s detailně rozkreslenou profilací lišt a říms, nejrůznější tvary sloupků a vyřezávaných pavláček i množství dalších prvků.