Redakční rada

Složení redakční rady:

 • Mgr. Jana Berková, vedoucí oddělení specialistů NPÚ ÚOPSČ
 • PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK Praha
 • Miroslav Brožovský, historik umění
 • Ing. arch. Milena Hauserová, fakulta architektury ČVUT
 • JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa, odborný pracovník NPÚ ÚOPSČ
 • PhDr. Květa Křížová, historička umění
 • PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
 • Ing. arch. Vojtěch Láska, ředitel NPÚ ÚOPSČ
 • Ing. arch. Jan Pešta, Fakulta architektury ČVUT
 • Mgr. Hana Prixová Dvorská, vedoucí oddělení evidence nemovitých památek a IS NPÚ ÚOP SČ
 • Ing. Alfréd Schubert, externí spolupracovník MK ČR – památková inspekce
 • PhDr. Vladislav Razím, vedoucí odboru EDIS NPÚ ÚOPSČ
 • Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně
 • Ing. Jan Žižka, ředitel NPÚ ÚOPSČ