Vydavatelem časopisu je Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s územní působností ve Středočeském kraji. Je jedním z 15 pracovišť tvořících dnes Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností, NPÚ je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou Ministerstvem kultury. Organizačně se člení na ústřední pracoviště a územní odborná pracoviště v jednotlivých krajích.

NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Výsledky výzkumu využívá ke své činnosti a šíří je prostřednictvím publikování a výuky.

Činnost Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále ústav) je vymezena platným Statutem Národního památkového ústavu a též Hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu. Činnosti jednotlivých útvarů a pracovišť se v roce 2013 nově řídí Organizačním řádem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013.

Odbor památkové péče podle organizačního řádu vykonává komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost je vymezena územím tohoto kraje, který zahrnuje správní obvody obcí Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.