Redakce

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Sabinova 373/5
130 11 Praha 3

Vedoucí redaktor: PhDr. Vladislav Razím razim@stc.npu.cz, +420/274 008 281

Výkonná redaktorka: PhDr. Olga Klapetková, klapetkova@stc.npu.cz, +420/274 008 283